habit en Polaco

Pronunciación
n. zwyczaj, przyzwyczajenie, nawyk, nałóg, obyczaj, habit zakonny, maniery, pokrój drzewa

Ejemplos

Greta has become one of my best friends since then, and thanks to her and her group of friends I got to know German habits from close up.
Greta stała się jedną z moich najlepszych przyjaciółek od tego czasu i dzięki niej i jej grupie przyjaciół poznałem niemieckie nawyki z bliska.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He was in the habit of taking a walk after supper.
Miał w zwyczaju wychodzić na spacer po kolacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They did away with the bad habit.
Pozbyli się złego nawyku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She has a habit of coughing before she speaks.
Ona ma nawyk odkasływania przed mówieniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think that our living together has influenced your habits.
Myślę, że to że mieszkamy razem, wpłynęło na twoje nawyki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Habit converts luxurious enjoyments into dull and daily necessities.
Nawyk zmienia luksusowe rozrywki w nudne, codzienne potrzeby.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Are you a creature of habit?
Czy masz jakieś nałogi?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Biting your fingernails is a bad habit.
Obgryzanie paznokci to zły zwyczaj.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think you should change your eating habits.
Myślę, powinieneś zmienić nawyki żywieniowe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Something you should know about me is that I'm a creature of habit.
Trzeba ci wiedzieć, że nie lubię zmieniać przyzwyczajeń.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
© dictionarist.com