hopeless en Polaco

Pronunciación
a. beznadziejny, rozpaczliwy, zdesperowany

Ejemplos

It looks hopeless.
Wygląda beznadziejnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You really are hopeless.
Ty naprawdę jesteś beznadziejny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On 9 September 2006, 5 February 2009 and last night we held debates in this House about the permanent and hopeless conflict between the Tamils and the Sinhalese on the island of Sri Lanka.
na piśmie. - (NL) W dniach 9 września 2006 r. i 5 lutego 2009 r. oraz wczoraj wieczorem debatowaliśmy w tej Izbie na temat nieustannego, beznadziejnego konfliktu między Tamilami a Syngalezami na Sri Lance.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The idea of freezing the milk quotas is, I think, completely hopeless!
Pomysł zamrożenia kwot mlecznych jest moim zdaniem zupełnie nietrafiony!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In his hopeless situation, Zapata felt the only option open to him was to kill himself by hunger strike.
W swojej beznadziejnej sytuacji, Zapata uznał, że jedyny wybór, jaki mu pozostał, to zadanie sobie śmierci poprzez strajk głodowy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the case of the poorer Member States, where the State is unable to provide support, this rule impoverished the sector and placed it in a hopeless situation.
W przypadku biedniejszych państw członkowskich, które nie mogą zapewnić wsparcia, przepis ten doprowadził do zubożenia sektora, stawiając go w beznadziejnej sytuacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If not, the situation is hopeless.
Jeżeli nie, sytuacja jest beznadziejna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the Committee on Regional Development, we had a fairly hopeless discussion on this.
W Komisji Rozwoju Regionalnego odbyliśmy dość beznadziejną dyskusję na ten temat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is hard to escape the conclusion that fisheries policy to date has indeed been a hopeless failure.
Trudno oprzeć się uczuciu, że dotychczasowa polityka rybołówstwa jest beznadziejną porażką.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Several times a year we stand here and still the case remains hopeless.
Kilka razy w roku rozmawiamy o tym kraju, a sytuacja pozostaje beznadziejna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

without hope because there seems to be no possibility of comfort or success: pessimistic, dim, lost, forlorn, futureless, discouraging, despondent, black, unhopeful, desperate, abject, impossible, despairing, heartsick, insoluble, helpless, bleak
certain to fail: impossible
(informal to emphasize how bad it is) beyond hope of management or reform: bad
of a person unable to do something skillfully: unskilleddictionary extension
© dictionarist.com