hullabaloo en Polaco

Pronunciación
n. harmider, wrzawa, draka, gwałt, rejwach

Ejemplos

So, after all the hullabaloo they caused during the negotiations, the three main political groups gave in on the final straight.
Zatem po całym rejwachu wywołanym w trakcie negocjacji trzy największe grupy polityczne uległy na ostatniej prostej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why, in my opinion, it is somewhat inconsistent to launch such a project, to great media hullabaloo.
Dlatego, moim zdaniem, wdrażanie takiego projektu wydaje się nieco sprzeczne, powodując zgiełk medialny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

disturbance usually in protest: turmoil, disturbance, upheaval, agitation, excitement


dictionary extension
© dictionarist.com