inopportune en Polaco

Pronunciación
a. niewczesny, niedogodny, miejsce: nie na miejscu, nieodpowiedni

Ejemplos

The public discrediting of the signatories using their statements taken out of context, with the intention of portraying them as untrustworthy people, is an inopportune act.
Publiczne dyskredytowanie sygnatariuszy petycji, używając ich oświadczeń wyrwanych z kontekstu, z zamiarem pokazania ich jako ludzi niewiarygodnych, jest działaniem nie na miejscu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It comes at rather an inopportune moment, for I feel that we must now give political dialogue a chance.
Nie jest to korzystna chwila, bo uważam, że powinniśmy dać teraz szansę dialogowi politycznemu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - Russia blocked gas supplies at an extremely inopportune time for European consumers and it is essential that the gas deliveries are restored without further ado.
na piśmie. - Rosja zablokowała dostawy gazu w czasie wyjątkowo niekorzystnym dla konsumentów europejskich, konieczne jest więc, aby dostawy gazu zostały wznowione bez dalszej zwłoki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

not opportune: unseasonable, untimely, ill-timed, wrong, disadvantageous, inconvenientdictionary extension
© dictionarist.com