lecture en Polaco

Pronunciación
n. wykład, odczyt, prelekcja, referat
v. wykładać, wyłożyć

Ejemplos

They attended the lecture.
Byli obecni na wykładzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The lecture starts at 8 o' clock.
Wykład rozpoczyna się o ósmej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The students are listening to a history lecture.
Studenci słuchają wykładu z historii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His lectures are very long.
Jego wykłady są bardzo długie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All in all, I enjoyed the lecture.
Wykład był w sumie fajny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What's this lecture about?
O czym jest ten wykład?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Anyone can attend my lectures, but not everyone can understand them.
Każdy może uczęszczać na moje wykłady, ale nie każdy może je zrozumieć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We listened to his lecture on the radio.
Wysłuchaliśmy jego wykładu w radio.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She was very bored during the lecture.
W czasie wykładu bardzo się nudziła.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We were really moved by his lecture.
Byliśmy naprawdę poruszeni tą lekturą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
© dictionarist.com