long-suffering en Polaco

Pronunciación
n. wytrzymałość
a. wytrzymały

Ejemplos

This irony cannot be lost on the long-suffering people of Madagascar, many of whom live in abject poverty.
Nie można nie dostrzec ironii tego faktu w zestawieniu z cierpieniem ludność Madagaskaru, której znaczna część żyje w skrajnej biedzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I warn you: do not be surprised if, some day, these same long-suffering citizens refuse that cooperation.
Ostrzegam wszystkich: nie zdziwcie się, jeśli pewnego dnia ci właśnie obywatele, tak długo cierpiący, odmówią wam tej współpracy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When you mention Bosnia, you are actually talking about another page in the history of the long-suffering Balkan peninsula.
na piśmie. - (RO) Gdy wspominamy Bośnię, w rzeczywistości mówimy o jeszcze jednej stronie w historii cierpiącego od dawna Półwyspu Bałkańskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

patient endurance of pain or unhappiness: long-sufferance, endurance
patiently bearing continual wrongs or trouble: patient, enduring


© dictionarist.com