manner en Polaco

Pronunciación
n. sposób, zwyczaj, postawa, maniera, obejście, sposób bycia, zachowanie się, kultura, fason, rodzaj

Ejemplos

The best manner to move across the United States is driving!
Najlepszym sposobem poruszania się po Stanach Zjednoczonych był samochód!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After Mrs. Whitman disappeared, Mrs. Dempster said in a superior manner that she wasn’t afraid of all the bogies in the kingdom.
Po tym, jak pani Whitman zniknęła, pani Dempster powiedziała wywyższjącym się tonem, że nie boi się żadnych straszydeł w królestwie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She said that after the disappearance of the old watchdog, nothing particular happened for a month or two. Her husband behaved in his usual manner and she did not remember any special incident.
Powiedziała, że po zniknięciu starego psa stróżującego nie wydarzyło się nic specjalnego przez miesiąc lub dwa. Jej mąż zachowywał się w swój zwykły sposób, a ona nie pamiętała żadnego wyjątkowego zdarzenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Professor trembled, but managed to laugh in a polite manner.
Profesor zatrząsł się, ale udało mu się zaśmiać w grzeczny sposób.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He did not like her manner of speech.
Nie podobała mu się jej styl mówienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mind your manners.
Zachowuj się.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Can you phrase your answer in an understandable manner?
Możesz sformułować swoją odpowiedź w zrozumiały sposób?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Didn't your parents teach you manners?
Rodzice nie nauczyli cię manier?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His manner marks him as a provincial.
Po jego zachowaniu widać, że pochodzi z prowincji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His manner of speaking is direct to the point of rudeness.
Jego sposób mówienia jest bezpośredni do tego stopnia, że aż niegrzeczny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

how something is done or how it happens: life-style, style, fashion, lifestyle, form, fit, idiom, setup, life style, artistic style, drape, way, signature, touch, wise, modus vivendi, property, response, mode
a way of acting or behaving: bearing, presence, personal manner, demeanor, demeanour, gentleness, mien, discourtesy, comportment, bedside manner, conduct, formalness, informality, formality, mildness, behaviour, courtesy, rudeness, foppishness, dandyism, deportment, behavior, softness, good manners
a kind: sort, kind, form, varietydictionary extension
© dictionarist.com