organic en Polaco

Pronunciación
a. organiczny, narządowy

Ejemplos

Some people only buy organic food; they think that in this way their body will not be damaged by pollutants.
Niektórzy kupują tylko żywność organiczną. Uważają, że w ten sposób zanieczyszczenia im nie zaszkodzą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Is eating organic food worth the money?
Czy żywność organiczna jest warta swojej ceny?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Is eating organic food worth what it costs?
Czy jedzenie żywności organicznej jest warte swojej ceny?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Organic vegetables are popular because they're safe and tasty.
Warzywa ekologiczne są popularne, bo są bezpieczne i smaczne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If anything, they should help diversify these activities by providing locally produced organic products and producing traditional foods and drinks.
Powinna ona natomiast przyczyniać się do zróżnicowania tej działalności poprzez wdrażanie lokalnej produkcji produktów organicznych oraz tradycyjnych potraw i napojów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The environmentally-aware consumer can choose between different ecolabels, many of which relate to organic products.
Świadomy ekologicznie konsument może wybierać spośród różnych oznakowań ekologicznych, z których wiele dotyczy produktów ekologicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Greater consumption of organic and natural food and of regional products will contribute to an improvement in the state of health of our society.
Większa konsumpcja żywności ekologicznej, naturalnej, produktów regionalnych przyczyni się do poprawy stanu zdrowotności naszego społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We expect the Commission to perform its study on food very specifically so that any possibility of misunderstandings between this label and organic products can be ruled out.
Oczekujemy, że Komisja wykona studium na temat żywności bardzo szczegółowo, tak by wyeliminować jakąkolwiek możliwość nieporozumienia pomiędzy tym oznakowaniem a produktami ekologicznymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Small, medium-sized and organic farms must survive and food sovereignty should be maintained.
Małe i średnie gospodarstwa, oraz gospodarstwa ekologiczne muszą przetrwać, a suwerenność żywnościowa powinna być utrzymana.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The fourth element: the organic logo.
Czwarty element: logo żywności ekologicznej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

relating or belonging to the class of chemical compounds having a carbon basis
involving or affecting physiology or bodily organs
a fertilizer that is derived from animal or vegetable matter: plant food, fertiliser, bonemeal, fish meal, guano, manure, organic fertilizer, neem cake, organic fertiliser, fertilizer
simple and healthful and close to nature: healthful
being or relating to or derived from or having properties characteristic of living organisms: structured, integrated, nonsynthetic
constitutional in the structure of something (especially your physical makeup): constituent, constitutional, constitutive, essential
of or relating to foodstuff grown or raised without synthetic fertilizers or pesticides or hormones: wholesome


dictionary extension
© dictionarist.com