out of the ordinary en Polaco

a. niezwykły

Ejemplos

Nothing out of the ordinary happened on our trip.
Na naszej wycieczce nie wydarzyło się nic niezwykłego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There's nothing out of the ordinary.
Nie ma nic nadzwyczajnego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was out of the ordinary for Chris to behave so roughly.
Chris miał w zwyczaju tak szorstkie zachowanie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The fact that this failure was treated in this way and that Mr Brok was not even directly informed that he had been accused is completely out of the ordinary.
Zupełnie wyjątkowy charakter ma fakt, że to zaniedbanie rozpatrywano w taki sposób, że Elmara Broka nawet nie powiadomiono o stawianych zarzutach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Everything else is done according to the d'Hondt system, and nothing out of the ordinary is planned for Thursday.
Cała reszta przeprowadzana jest zgodnie z systemem d'Hondta i nic szczególnego nie jest zaplanowane na czwartek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com