period en Polaco

Pronunciación
n. okres, cykl, odcinek, period, epoka, wiek, menstruacja, miesiączka, faza choroby {med.}, stadium, kropka

period en Inglés

n. period, menses

Ejemplos

However, it is expected of them to be modern women just for “a certain period of time”.
Mimo to oczekuje się od nich, że będą nowoczesnymi kobietami tylko przez „pewien okres czasu”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Ultimately, they looked for a husband and I was only in Japan for a period of time.
W końcu szukały one męża, a ja przyjechałem do Japonii tylko na jakiś czas.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
English is third period.
Angielski jest na trzecim roku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I had my first period when I was 13 years old.
Swój pierwszy okres miałam w wieku 13 lat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was intended to apply for the period from 1 January 2010 to 30 June 2011.
Rozporządzenie miało obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I missed a period.
Jedna miesiączka mi umknęła.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The students' lunch period is from twelve to one.
Przerwa obiadowa uczniów trwa od dwunastej do pierwszej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.
Ten nadzwyczajny wzrost objaśnia się szybkim zjednoczeniem gospodarczym, który zaszedł w tym samym czasie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I should like to highlight the positive economic results achieved by Mexico and Brazil throughout this decade, in contrast to previous periods.
Pragnę podkreślić pozytywne wyniki gospodarcze osiągnięte przez Meksyk i Brazylię w tej dekadzie, w przeciwieństwie do poprzednich okresów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The country gained full independence, following a period of temporary occupation by the Japanese, in 1946, and was ruled as a dictatorship for many years by President Marcos.
Kraj uzyskał pełną niepodległość po przejściowej okupacji przez Japończyków w 1946 roku i był rządzony w sposób dyktatorski przez wiele lat przez prezydenta Markosa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the general region between the anus and the genital organs: region, areadictionary extension
© dictionarist.com