press en Polaco

Pronunciación
n. ścisk, nawał, napieranie, naciśnięcie, prasa, praska, tłoczarka, tłocznia, żelazko
v. cisnąć, naciskać, pocisnąć, przeciskać, przyciskać, uciskać, wciskać, wyciskać, prasować, odprasować, przeprasować, przyprasować, wyprasować, tłoczyć, wytłaczać, utłaczać, nagnieść, ugniatać, wygnieść, wmusić, przytłamsić, wymagać, nalegać, naglić, ponaglać, przeć, przygarnąć, przypierać, przywierać, weprzeć, żyłować, gładzić, napierać
v. podtykać, nacisnąć, pociskać, przycisnąć, ucisnąć, wcisnąć, wyprasowywać, wytłoczyć, utłoczyć, nagniatać, ugnieść, wygniatać, wmuszać, ponaglić, przywrzeć, wpierać, naprzeć, podetkać, podetknąć

Ejemplos

When I put 100 yen in and pressed the button to buy a coffee at the vending machine, four cans dropped down all at once!
Gdy do automatu z kawą włożyłem sto jenów i nacisnąłem przycisk, wypadły 4 puszki na raz!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Prime Minister will hold a press conference tomorrow.
Premier zwoła konferencję prasową jutro.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The company issued a press release.
Ta firma wydała oświadczenie dla prasy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I won't press charges.
Nie złożę sprawy do sądu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom told Mary that he didn't have anything pressing to do.
Tom powiedział Mary, że nie ma nic pilnego do zrobienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom pressed a key on the computer keyboard.
Tom nacisnął przycisk na klawiaturze komputera.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Press the green button to play the video and the red one to stop it.
Wciśnij zielony przycisk, by odtworzyć nagranie, a czerwony, by je zatrzymać.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It's fruitless to press him further.
To bezowocne naciskać go dalej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
During the press conference, the President touched on foreign relations.
Podczas konferencji prasowej, Prezydent poruszył temat stosunków międzynarodowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Unfortunately, this report has not received wide coverage in the press and, when it was mentioned, things were sometimes oversimplified by saying that 'Europe has not kept its promises in Africa'.
Niestety, sprawozdanie to nie zostało obszernie opisane w prasie i, kiedy o nim wspominano, dokonywano czasem nadmiernych uproszczeń w postaci sformułowań, jakoby "Europa nie dotrzymała swych obietnic złożonych Afryce”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. compress: constrain, crowd, crush, jam, mash, push, squash
2. newsmen
3. crowd: cram, crush, jam, squash, squeeze
4. flatten: iron, smoothdictionary extension
© dictionarist.com