prime en Polaco

Pronunciación
n. rozkwit, wybór, pełnia, najlepsza cząstka, kwiat wieku, zaczątek, pierwsza godzina kanoniczna {kośc.}, liczba pierwsza, pryma
v. uzbrajać, zastrzykiwać, spajać, zagruntować powierzchnię, uzbroić, zastrzyknąć, spoić
a. pierwszy, główny, wyborny, najwyższego gatunku

Ejemplos

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it.
Liczby pierwsze są jak życie: bardzo logiczne, ale niemożliwe jest odkrycie reguł nimi rządzących, choćby myślało się o nich cały czas.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is in the prime of life.
On jest w kwiecie wieku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She is 35 years old and in the prime of life.
Ona ma 35 lat i jest w kwiecie wieku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Silvio Berlusconi is an Italian politician, the current Prime Minister of Italy, as well as a successful entrepreneur.
Silvio Berlusconi jest włoskim politykiem, obecnym premierem Włoch, a także odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Prime Minister consistently holds this opinion.
Premier twardo obstaje przy swoim zdaniu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The opposition accused the prime minister of negligence.
Opozycja oskarżyła premiera o opieszałość.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Bulgaria is the only country in Europe where a former monarch has been elected prime minister.
Bułgaria jest jedynym krajem w Europie, gdzie były monarcha został wybrany premierem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Every even number is the sum of two primes.
Każda liczba parzysta jest sumą dwóch liczb pierwszych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom is no longer our prime suspect.
Tom nie jest już naszym głównym podejrzanym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Prime Minister will hold a press conference tomorrow.
Premier zwoła konferencję prasową jutro.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. excellent: unparalleled, superior, top, choice, best
2. primary: principal, chief, fundamental
3. original: earliest, beginning, firstdictionary extension
© dictionarist.com