principal en Polaco

Pronunciación
n. szef, dyrektor, kierownik, mocodawca, zleceniodawca, sprawca, kapitał w odróżnieniu od odsetek
a. główny, czołowy, kapitalny, nominalny, pryncypalny

Ejemplos

He must be the principal.
On musi być dyrektorem szkoły.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our school's principal is very old.
Dyrektor naszej szkoły jest bardzo stary.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our principal does no teaching.
Nasz dyrektor nie uczy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union is, in fact, the top trading partner for Brazil which, for its part, is the principal beneficiary of European Union investments in Latin America.
Unia Europejska należy w istocie rzeczy do głównych partnerów handlowych Brazylii, która z kolei jest podstawowym beneficjentem unijnych inwestycji w Ameryce Łacińskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would therefore like, firstly, to congratulate the rapporteur, Mr Lehne, who has had the principal responsibility for bringing this task to a successful conclusion.
Z tego względu chciałbym przede wszystkim pogratulować sprawozdawcy, panu Lehnemu, który w największej mierze przyczynił się do skutecznej realizacji tego zadania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
But the principal reason why I abstained was because this turns the whole principle of jurisprudence upside down.
Ale zasadniczą przyczyną wstrzymania się przeze mnie od głosu był fakt, że odwraca ona całą zasadę praktyki sądowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This scheme will allow householders who are unable to meet their mortgage repayments to defer all their principal and up to 70% of their interest payments for a period of two years.
Przyjęty plan umożliwi tym właścicielom domów, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytu hipotecznego, odroczenie spłaty całości kapitału i do 70% kwoty odsetek na okres dwóch lat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Today we want to hear how the outgoing Czech Presidency sees the past six months and what conclusions and principal comments it has about what we should do in the near future.
Dzisiaj chcemy usłyszeć, jak ustępująca prezydencja czeska widzi to minione pół roku i jakie ma wnioski i zasadnicze uwagi do tego, co powinniśmy robić w najbliższym czasie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It also calls for a more in-depth discussion on the long-term budgetary principals in this area.
Wymaga to również bardziej dogłębnej dyskusji nad długofalowymi priorytetami budżetowymi w owej dziedzinie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We cannot allow Gazprom - the principal 'Nord Stream' shareholder - to completely ignore our Parliament's resolution on the threats the gas pipeline poses to the environment.
Nie możemy pozwolić, by Gazprom - główny udziałowiec w gazociągu Nord Stream - całkowicie ignorował rezolucję Parlamentu w sprawie zagrożeń dla środowiska stwarzanych przez gazociąg.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

most important element: of import, primary, chief, important, master, main
the original amount of a debt on which interest is calculated: loan, debt
the educator who has executive authority for a school: head, chancellor, headmaster, educator, head teacher, schoolmaster, master, pedagogue, school principal, headmistress, pedagog
an actor who plays a principal role: thespian, role player, star, lead, film star, actor, television star, player, TV star, histrion, matinee idol, co-star, movie star, idol
(criminal law) any person involved in a criminal offense, regardless of whether the person profits from such involvement: malefactor, offender, outlaw, crook, felon, wrongdoer, criminal
capital as contrasted with the income derived from it: corpus, principal sum, capital
the major party to a financial transaction at a stock exchange; buys and sells for his own account: moneyman, broker-dealer, dealer, financierdictionary extension
© dictionarist.com