printing en Polaco

Pronunciación
n. druk, drukarstwo, poligrafia, typografia

Ejemplos

This page is not nicely printed so print it again.
Ta strona nie jest dobrze wydrukowana, więc wydrukuj ją jeszcze raz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In fact fingerprints of young children are subject to rapid change, and I have not been persuaded that enough is yet known about the reliability in later years of prints taken so young.
Odciski palców u małych dzieci szybko się zmieniają i nie jestem przekonana, czy dostatecznie dużo wiemy na temat wiarygodności odcisków palców w starszym wieku, jeżeli zostają one pobrane we wczesnym dzieciństwie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, the EU logo should continue to be printed on product labels, since these are provided by the EU.
Poza tym logo UE powinno nadal widnieć na etykietach produktów, ponieważ produkty te są dostarczane przez UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is imposing the incorporation in visas of biometric data (prints of all ten fingers) even for children as young as 12 years old.
Narzuca on umieszczanie w wizach danych biometrycznych (odcisków wszystkich dziesięciu palców), nawet dzieciom mającym zaledwie 12 lat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A bad book is bad, however good the print quality or the paper.
Zła książka pozostaje zła niezależnie od jakości druku lub papieru.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When it scanned the books, Google drew on the categories of out-of-print and orphan works.
Google skanując książki posługuje się kategoriami out of print oraz orphan works.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Out-of-print books are often works which the authors or publishers have deliberately taken out of print.
Zaś out of print to bardzo często są książki, z których wydania zrezygnował autor lub zrezygnował wydawca zupełnie świadomie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Each and every one of us has experienced the situation of lending a much-loved book, not having it returned and then not being able to buy it anywhere because it is out of print.
Każdy z nas doświadczył sytuacji, w której pożyczył komuś swoją ulubioną książkę, nie otrzymał jej z powrotem, a potem nie mógł jej nigdzie kupić, ponieważ nakład wyczerpał się.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We should not fall behind, and we are proposing simple EU rules on orphan book works and also books which are out of print.
Nie powinniśmy pozostawać w tyle i proponujemy wprowadzenie prostych unijnych zasad w sprawie utworów osieroconych oraz książek o wyczerpanych nakładach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was stated in one speech that those of us here will continue, at any rate, to use printed books.
W jednym z wystąpień pojawiło się stwierdzenie, że niektórzy z nas będą w każdym razie nadal używać książek drukowanych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

text handwritten in the style of printed matter: writing
the business of producing printed material for sale or distribution: commercial enterprise, publication, business, business enterprise, gravure, issue
reproduction by applying ink to paper as for publication: intaglio, letterpress, relief printing, planographic printing, offset, typography, writing, process printing, carbon process, offset printing, composition, planography, gravure, printing process, intaglio printing
all the copies of a work printed at one time: trial impression, impression, publication, test copy, mackle, edition, proofdictionary extension
© dictionarist.com