prolonged en Polaco

Pronunciación
a. przedłużający się, długotrwały

Ejemplos

“Well, I don’t know if there is anything in particular,” said Mrs. Meserve, prolonging the suspense.
„Cóż, nie wiem, czy jest coś w szczególności,” powiedziała pani Meserve, przedłużając napięcie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The economist anticipated a prolonged depression.
Ten ekonomista przewidywał dłuższy kryzys.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, I ask you not to prolong this procedure too much.
Proszę więc państwa o nieprzedłużanie ponad miarę tejże procedury.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In case even these three years are not enough, the Commission introduces the possibility of prolonging the period even further by a comitology decision.
Gdyby ten trzyletni okres okazał się niewystarczający, Komisja wprowadza możliwość jego dalszego przedłużenia na mocy decyzji podjętej w ramach procedury komitologii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The most important thing is to ban procedures categorised as 'severe' in which laboratory animals may suffer prolonged pain.
Najważniejszą sprawą jest zakazanie procedur umieszczonych w kategorii "dotkliwe”, w których zwierzęta mogą cierpieć długotrwały ból.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With this in mind, carrying out experiments which result in severe pain, suffering or stress, and which are likely to be prolonged, must be banned.
Z myślą o tym należy zakazać przeprowadzania eksperymentów prowadzących do ciężkiego bólu, cierpienia lub niepokoju oraz takich, które mogą być długotrwałe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do not wish to prolong the debate.
Nie chce przedłużać debaty.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Anything else will be a waste of time and will prolong this disgrace.
Każde inne rozwiązanie będzie stratą czasu i przedłuży tylko ten koszmarny stan rzeczy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There you have it; I am not going to prolong these answers.
Tak się przedstawia sytuacja; nie będę przedłużał odpowiedzi na to pytanie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was preceded by a prolonged drought, which reduced the capacity of the soil to absorb the rain.
Nadejście tajfunu poprzedziła długotrwała susza, która zmniejszyła możliwości absorpcyjne gleby.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

relatively long in duration; tediously protracted: lengthy, extended, protracted, long, drawn-out
drawn out or made longer spatially: lengthened, long, extended, elongated


dictionary extension
© dictionarist.com