reckoning en Polaco

Pronunciación
n. rachunek, rachuba, obliczenie, policzenie, przeliczenie, obrachunek

Ejemplos

I reckon something scared him.
Sądzę, że coś go przestraszyło.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You can always reckon on me.
Możesz zawsze na mnie liczyć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the last reckoning, around 85% of the food was bought on the open market.
Według ostatnich kalkulacji około 85% żywności zakupiono na wolnym rynku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The reckoning will come in the form of the gas dispute.
A rozrachunek przyjmie formę sporu gazowego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are also a power to be reckoned with for our development cooperation and humanitarian assistance, and we are proud of that.
Jesteśmy też potęgą, z którą należy się liczyć, z uwagi na prowadzoną przez nas współpracę na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej. Jesteśmy z tego dumni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, what do you reckon Parliament and other EU institutions should push for?
Dlatego na co pani zdaniem Parlament i inne instytucje UE powinny naciskać?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is in the frontline of the war against terrorism, costing it so far, it is reckoned, USD 40 billion.
Znajduje się też na linii frontu wojny z terroryzmem, co kosztowało go - według obliczeń - 40 miliardów dolarów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The human rights activists to whom we awarded the Sakharov Prize last year are a force to be reckoned with in Memorial, which has a significant role in the North Caucasus.
Obrońcy praw człowieka, którym w ubiegłym roku przyznano Nagrodę im. Sacharowa, są liczącą się siłą w Memoriale, który odgrywa istotną rolę na Północnym Kaukazie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A question on policy priorities showed that over 50% of both EU and Irish citizens reckoned we should tackle poverty and social exclusion first.
Pytanie o priorytety polityki pokazało, że ponad 50 % obywateli UE i Irlandii uznało, iż powinniśmy w pierwszym rzędzie zająć się ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Only then can we reckon on success in fiscal policy.
Dopiero gdy go wprowadzimy, będziemy mogli liczyć na sukces polityki fiskalnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

problem solving that involves numbers or quantities: differential coefficient, conversion, differential, calculation, problem solving, integral, idea, first derivative, approximation, figuring, extrapolation, computation, estimation, derivative, derived function, estimate, interpolation
the act of counting; reciting numbers in ascending order: count, recount, counting, nosecount, miscount, tally, nose count, enumeration, countdown, investigation, sperm count, census, poll, investigating, numeration, blood count
a bill for an amount due: account, tally, bill, invoice


dictionary extension
© dictionarist.com