release en Polaco

Pronunciación
n. uwolnienie, wyzwolenie, wypuszczenie, oswobodzenie, zezwolenie na publikację, opublikowanie, wydanie, spuszczenie, spust, cedowanie majątku, wyzwalacz
v. puścić, zrzec się {prawn.}, cedować {prawn.}, uwalniać, zwalniać, wyzwalać, wolno: puścić wolno, opublikowanie: pozwolić na opublikowanie, opublikować, wypuszczać, darować dług {prawn.}, puszczać, uwolnić, zwolnić, wyzwolić, wypuścić

Ejemplos

Of course, innocent people were released.
Oczywiście, niewinni ludzie zostali wypuszczeni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The terrorists released the hostages.
Terroryści uwolnili zakładników.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It's very unlikely that we will release a new album before next winter.
Mało prawdopodobne, byśmy wydali nowy album przed zimą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The company issued a press release.
Ta firma wydała oświadczenie dla prasy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have decided to release all my English sentences, including this one.
Zdecydowałem że opublikuję wszystkie moje zdania po angielsku, wliczając też to.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom Jackson has released a new album.
Tom Jackson wydał nową płytę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All the hostages were released unharmed.
Zakładników uwolniono całych i zdrowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Cleanse me! Release me! Set me free!
Oczyść mnie! Uwolnij mnie! Daj mi wolność!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When the body is touched, receptors in the skin send messages to the brain causing the release of chemicals such as endorphins.
Kiedy ciało zostaje dotknięte, receptory na skórze wysyłają wiadomość do mózgu, powodując wydzielenie związków, takich jak endorfiny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He has ordered his police to break up peaceful demonstrations and, having released political prisoners, he is now re-arresting them.
Policji nakazał rozbicie pokojowych demonstracji, a więźniów politycznych, których uwolnił, osadza z powrotem w więzieniach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com