reputable en Polaco

Pronunciación
a. szanowany, chlubny, renomowany

Ejemplos

Why should reputable businesses suffer at the hands of unfair competitors who profit when consumers are not compensated?
Dlaczego szanowane firmy mają doznawać uszczerbku ze strony nieuczciwej konkurencji, która czerpie zyski, gdy konsumenci nie otrzymują odszkodowania?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The CNIL is a reputable body.
CNIL to organ cieszący się szacunkiem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Even in the case of reputable airlines, delays are constantly being experienced supposedly for technical reasons. Perhaps the real reason is plain incompetence?
Nagminne, i to w odniesieniu do renomowanych linii lotniczych, stały się opóźnienia z tzw. przyczyn operacyjnych, a może po prostu z powodu nieudolności?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This would benefit both consumers and reputable businesses alike.
Byłoby to korzystne tak dla konsumentów, jak i dla renomowanych firm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

having a good reputation: respected, good, honored, prestigious, time-honored, estimable, redoubtable, respectable, honourable, well-thought-of, honorable, esteemed, repute, time-honoured, reputation


dictionary extension
© dictionarist.com