roar en Polaco

Pronunciación
n. ryk, poryk, huk, trzask, grzmot, wrzask
v. ryczeć, poryczeć, zaryczeć, wyć, huczeć, grzmieć, grzmotnąć, zagrzmieć, szumieć, trąbić, wrzasnąć, wydzierać się, ryknąć, huknąć

Ejemplos

His voice was drowned in a roar of laughter.
Jego głos utonął w ryku śmiechu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We heard tigers roaring in the distance.
Słyszeliśmy tygrysy ryczące w oddali.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Greedy bank executives, focused solely on shareholder value, still enjoy celebrity status, and the US rating agencies continue to do a roaring trade and to lead us up the garden path.
Chciwi prezesi banków, skoncentrowani wyłącznie na zyskach akcjonariuszy, nadal korzystają ze statusu gwiazd, zaś amerykańskie agencje ratingowe świetnie prosperują, wyprowadzając nas w pole.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Advocate-General Maduro, in an opinion on terrorist blacklists - quoting, I think, from the Israeli Supreme Court - said, 'It is when the cannons roar that we especially need the laws.
Rzecznik generalny Maduro w opinii dotyczącej czarnych list terrorystów powiedział, cytując jak sądzę izraelski Sąd Najwyższy: "Potrzebujemy praw szczególnie wtedy, gdy rozlega się huk strzałów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some of that money has just paid for new pavements in the booming holiday resort of Kyrenia, where the casinos do a roaring trade day and night.
Część tych pieniędzy została przeznaczona na sfinansowanie nowych chodników w kwitnącym kurorcie wakacyjnym Kyrenia, gdzie przez całą dobę świetny interes robią kasyna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. bellow: yell, shout, clamour, vociferate, laugh, cry, rout
2. reverberation: bellow, howl, shout, clamour, thunder, detonation, explosion
3. thunder: boom, reverberate, resound, pealdictionary extension
© dictionarist.com