rocket en Polaco

Pronunciación
n. rakieta, świeca w samochodzie
v. bombardować rakietami, podskoczyć
a. rakietowy

Ejemplos

Our calculations show that the rocket is off its course.
Nasze kalkulacje wskazują, że rakieta jest poza swoim kursem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our rocket is being built.
Nasza rakiete jest budowana.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
First, Hamas terrorists fired rockets, then Israel retaliated disproportionately, and once again it is difficult to distinguish between civilian and military casualties.
Najpierw terroryści z Hamasu wystrzelili rakiety, następnie Izrael odpowiedział niewspółmiernie, i po raz kolejny trudno jest rozróżnić między ofiarami cywilnymi a wojskowymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Indeed, the rocket fire increased and, in 2009, Israel invaded the Gaza Strip.
W istocie nasilił się ostrzał rakietowy, a w 2009 roku Izrael najechał na Strefę Gazy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the other hand, the rocket attacks launched by Hamas have terrorised Israeli civilians.
Z drugiej strony, ataki rakietowe Hamasu terroryzowały izraelskich cywilów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The report does not state the fundamental fact that, in the eight years before Israel, in its own defence, took action in the Gaza Strip, thousands of rockets were fired at innocent Israeli citizens.
W raporcie tym nie mamy podanego podstawowego faktu, że przez osiem lat zanim Izrael we własnej obronie, do której miał prawo, podjął akcję w Strefie Gazy tysiące rakiet było wystrzeliwanych w stronę niewinnych izraelskich obywateli.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Who can, in all decency, discuss the issue of the war in Gaza without also including the thousands of Qassam rockets that rained down over the peaceful citizens of Israel for eight years?
Kto przyzwoity może debatować o problemie wojny w Strefie Gazy, ignorując jednocześnie tysięcy rakiet kassam, które spadały na spokojnych obywateli Izraela przez osiem lat?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Neither must we forget the tragedy of civilians in southern Israel, targeted relentlessly by Hamas Jihadi fanatics who hid in their schools or launched their deadly rockets.
Nie możemy również zapominać o tragedii cywilów na południu Izraela, będących nieustannie celem ataków fanatyków świętej wojny z Hamasu, którzy wystrzeliwując śmiercionośne rakiety, chowali się w szkołach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Could I just make one correction before I conclude, which is that it has been claimed repeatedly that this report does not deal with the firing of rockets into Israel by Hamas.
Zanim skończę, pozwolę sobie na jedno sprostowanie dotyczące wielokrotnie powtarzanych zarzutów, jakoby w sprawozdaniu nie poruszono kwestii odpalania przez Hamas rakiet w kierunku Izraela.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Hamas did nothing like this in connection with the rocket attacks on Israel.
Hamas nie przedsiębrał takich środków, atakując Izrael rakietami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. spacecraft: booster, propulsion
2. missile: projectile, torpedo, mortar
3. climb skyward: zoom, ascend, sky-rocket, soar, shoot updictionary extension
© dictionarist.com