scolding en Polaco

Pronunciación
n. besztanie, bura, połajanie

Ejemplos

The professor scolded John for skipping class.
Nauczyciel wezwał Johna na dywanik za opuszczanie lekcji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'll scold him.
Ja skarcę go.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Don't scold her. She's too young to understand.
Nie karć jej. Jest zbyt mała, by to zrozumieć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The teacher scolded his students severely.
Nauczyciel surowo ukarał swoich uczniów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The boy neglected to water the plants, and he was scolded.
Chłopiec zaniedbał podlewanie roślin i został skarcony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I remember how President Pöttering scolded us, derided us and claimed that it cost the earth.
Pamiętam, jak pan przewodniczący Pöttering skarcił nas, wyszydził i stwierdził, że kosztuje to fortunę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Schulz's scolding is therefore completely uncalled for.
Dlatego też wyrzuty pana posła Schulza są zupełnie nie na miejscu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They endured the humiliation of being scolded and sent home for as long as they could, and eventually chose to avoid school more and more often, for which their parents were sentenced to prison.
Wytrzymywały upokarzanie w postaci rugania i odsyłania do domu jak długo dały radę, aż wreszcie coraz częściej decydowały, że nie pójdą do szkoły, za co ich rodzice zostali skazani na karę więzienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

rebuking a person harshly: wig, objurgation, reprehension, chiding, wigging, rebuke, reprimand, reproof, reproval, tongue-lashing


dictionary extension
© dictionarist.com