sewer en Polaco

Pronunciación
n. krawiec, krawcowa, szwaczka, kanał ściekowy
v. kanalizować

Ejemplos

Every year, more than 20 billion m3 of rainwater are drained away from European cities through sewers and drainage pipes into the seas and oceans.
Każdego roku ponad 20 miliardów m3 wody deszczowej spływa z europejskich miast przez kanalizację i rury odwadniające do mórz i oceanów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Millions live in ghettos, without running water, sewers and often without electricity, and their life expectancy is 10 to 20 years lower than that of the majority.
Miliony osób żyją w gettach, bez bieżącej wody, kanalizacji i często bez elektryczności, a ich oczekiwana długość życia jest o 10 do 20 lat krótsza niż większości społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a waste pipe that carries away sewage or surface water: drain, cloaca, waste pipe, sewage system, sewage works, drainpipe, sewer system, sewerage
someone who sews: tucker, baster, tacker, needleworker, sewing-machine operator
misfortune resulting in lost effort or money: toilet, misfortune, gutter, bad luck, ill luck, tough luckdictionary extension
© dictionarist.com