sharp en Polaco

Pronunciación
n. krzyżyk {muz.}, głoska twarda, oszust {pot.}, szuler, spec {żart.}
v. zaostrzyć, oszukać, cyganić, zaśpiewać: za wysoko zaśpiewać, zaostrzać, oszukiwać
a. ostry, spiczasty, pojętny, wyraźny, raźny, przejmujący, przenikliwy, przeraźliwy, piskliwy, dojmujący, bezdźwięczny, gwałtowny, kąśliwy, uszczypliwy, pikantny, inteligentny, sprytny, lotny
adv. ostro, punktualnie, wyraźnie

Ejemplos

“We must,” said Meagle, in a sharp tone. “If you will fall asleep, I will go myself. Quick! Come.”
„Musimy,” powiedział Meagle ostrym głosem. „Jeśli zaśniesz, pójdę sam. Szybko! Chodź.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom felt a sharp pain in his stomach.
Tom poczuł ostry ból w żołądku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My knife is sharp.
Mój nóż jest ostry.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They need a sharp knife.
Potrzebują ostrego noża.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The knife is not sharp.
Nóż nie jest ostry.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This knife is very sharp.
Ten nóż jest bardzo ostry.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The road makes a sharp right turn there.
Tam droga ostro skręca w prawo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All of a sudden, I felt a sharp pain in my stomach.
Poczułem nagle ostry ból w żołądku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His sharp eyes never missed a mistake.
Jego bystre oczy nigdy nie przegapiły błędu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His pencil has a sharp point.
Jego ołówek ma ostrą końcówkę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com