shine en Polaco

Pronunciación
n. blask, połysk, awantura, sympatia
v. zapalać się, prześwietlać, świecić, przyświecać, rozświecać, zaświecić, jaśnieć, zajaśnieć, błyszczeć, błyskać, pobłyskiwać, rozbłysnąć, zabłysnąć, lśnić, padać na coś, opromieniać, płonąć, połyskiwać, zajarzyć się, zaświecać, błysnąć

Ejemplos

The bodies carved out in marble were gone, and their marble slabs lay wide open and empty in the unclear moonlight that shone through the east window.
Ciała wyrzeźbione w marmurze zniknęły, a ich marmurowe płyty leżały szeroko otwarte i puste w niejasnym świetle księżyca, który świecił przez wschodnie okno.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The morning sun shining into the room woke up Lester and White. White was sitting up, looking puzzled at his badly blistered finger.
Poranne słońce, świecące w pokoju, obudziło Lestera i White'a. White usiadł, patrząc zaniepokojony na swój brzydko pokryty pęcherzami palec.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Inside, the arches appeared dark, and between them, the moonlight shone through the narrow windows. In the chancel, the windows were made of expensive glass, which in the faint light showed their beautiful colors.
Wewnątrz łuki wydawały się ciemne, a między nimi światło księżyca świeciło przez wąskie okna. W prezbiterium okna były zrobione z drogiego szkła, które w słabym świetle pokazywało ich piękne kolory.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Her eyes shone with joy when she saw that her mother was not mad at her.
Jej oczy zabłysnęły ze szczęścia kiedy zobaczyła, że jej matka nie była na nią zła.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The sun is shining.
Słońce świeci.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You are in a narrow rocky shaft. There is some light shining from far above. Below you is the cave you started in. What do you do now?
Jesteś w wąskim szybie skalnym. Daleko w górze migocze trochę światła. Pod tobą jest grota, w której zacząłeś. Co robisz teraz?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was raining when I woke up, but by afternoon the sky had cleared up and the sun was shining.
Padało, kiedy się obudziłem, ale po południu wypogodziło się i zaświeciło słońce.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The moon was shining bright.
Księżyc świecił jasno.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom intends to go, rain or shine.
Tom zamierza iść bez względu na pogodę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The sun will shine again soon.
Niedługo słońce ponownie zaświeci.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. lustre: radiance, glow, gloss, polish, light
2. radiate: gleam, glimmer, glisten, glitter, twinkle, sparkle, flicker
3. polish: wax, buff, clean, finish, burnish, brush, scourdictionary extension
© dictionarist.com