spell en Polaco

Pronunciación
n. zaklęcie, urok, czar, przeciąg, okres, czas, chwila
v. literować, pisać się, zaczarować, oznaczać, zastąpić, zastępować

Ejemplos

Listen! How do you spell it?
Posłuchaj! Jak się to pisze?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The plant's closure spelt disaster for the town.
Zamknięcie fabryki oznaczało dla miasta katastrofę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Apart from a few spelling mistakes, it is a good composition.
Poza kilkoma błędami ortograficznymi, to dobre wypracowanie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Could you spell your name, please?
Czy mógłby pan przeliterować swoje nazwisko?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How do you spell "pretty"?
Jak pisze się „pretty”?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I don't know how to spell the word.
Nie wiem jak przeliterować to słowo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He taught me how to spell the word.
Pokazał mi, jak się pisze to słowo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our Parliament continues to insist that this objective should apply from the entry into force of the Treaty of Lisbon and that it should be spelt out as soon as possible.
Nasz Parlament w dalszym ciągu nalega, by cel spójności terytorialnej obowiązywał od wejścia w życie traktatu lizbońskiego, i że powinien on zostać jak najszybciej doprecyzowany.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It must be spelled out once and for all that Europe need take no lessons on human rights from Islamic theocracies and other (semi-)dictatorships.
Należy powiedzieć raz na zawsze, że Europa nie potrzebuje lekcji na temat praw człowieka od islamskich teokracji ani innych dyktatur i półdyktatur.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I do spell things out, but you were right to ask me for this linguistic clarification.
Przedstawiam tu sprawy, ale ma pan rację, prosząc mnie o wyjaśnienie z lingwistycznego punktu widzenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. shift: time, stint, bout, hitch, tour, turn, trick
2. charm: incantation, hex, conjuration, amulet, talisman
3. period: term, interval, interlude
4. indicate: connote, signifydictionary extension
© dictionarist.com