stride en Polaco

Pronunciación
n. krok, rozkrok
v. kroczyć, przekraczać, okraczyć, przekroczyć

Ejemplos

See to it that domestic difficulties do not sap your stride.
Niech pan dopilnuje, by wewnętrzne trudności w kraju nie zakłóciły pańskiego marszu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This could prove one of the greatest strides towards a truly full-fledged European foreign policy.
Powołanie ESDZ może się okazać jednym z największych kroków w kierunku dojrzałej polityki zagranicznej UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some states have made huge strides in this area, while the European Union has been left behind and is not utilising the entire potential available.
Niektóre państwa poczyniły ogromne postępy w tej dziedzinie, podczas gdy Unia Europejska pozostaje w tyle i nie wykorzystuje w pełni dostępnego potencjału.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Have strength in your stride, send a clear message: Mubarak must go now.
Musi Pani kroczyć naprzód z siłą, wysłać jasny sygnał: Mubarak musi odejść już teraz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Today, it has taken a giant stride forward towards a unitary registration system.
Dziś dokonała ona gigantycznego kroku w kierunku ujednolicenia takiego systemu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I had almost overlooked one of them just now, but there he is striding quickly to his seat.
Mało brakowało, a pominąłbym jednego z nich, ale właśnie zmierza szybko w stronę swojego miejsca.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe it is an ominous sign when we demand giant strides on the global stage but are only prepared to tiptoe forward cautiously at home.
Jestem przekonana, że to źle wróży, gdy na scenie globalnej żądamy podjęcia wielkich kroków, ale sami jesteśmy gotowi jedynie do ostrożnego chodzenia na palcach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European fund industry has made some big strides in recent years, and the UCITS Directive has been instrumental in this.
Europejski sektor funduszy poczynił w ostatnich latach duże postępy, a dyrektywa UCITS odegrała w tym względzie zasadniczą rolę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In recent years, the country has made great political and economic strides.
Kenia była ważnym przykładem demokracji i stabilności w regionie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union has made big strides towards its transformation into an environmental society.
Unia Europejska poczyniła duży krok w kierunku jej transformacji w społeczeństwo dbające o środowisko.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. walk: march, parade, sling, bestride, stamp, stalk
2. step: pace, gait, treaddictionary extension
© dictionarist.com