stronger en Polaco

Pronunciación
adj. silny, mocny, potężny, ostry, trwały, dosadny, wyskokowy, esencjonalny, przekonywający, muskularny, siarczysty

Ejemplos

A healthy diet meant a stronger soldier and a longer life.
Zdrowa dieta oznaczała silniejszego żołnierza i dłuższe życie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I tried to push the figure, but I was met with stronger resistance than I expected. My arms were grabbed just above the elbows, and I heard a man’s voice.
Próbowałem odepchnąć postać, ale spotkałem się z silniejszym oporem, niż tego oczekiwałem. Moje ramiona zostały złapane powyżej łokci i usłyszałem głos mężczyzny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our country grows stronger day by day.
Z dnia na dzień nasz kraj rośnie w siłę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Turkey was stronger than Greece.
Turcja była silniejsza od Grecji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My dad is stronger than your dad.
Mój tata jest silniejszy od twojego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is stronger than me.
On jest silniejszy ode mnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm stronger than yesterday.
Jestem silniejszy, niż wczoraj.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm getting stronger every day.
Staję się silniejszy każdego dnia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He's stronger than you.
Jest silniejszy od ciebie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I therefore support this resolution. I only wish it were stronger.
W związku z tym popieram przedmiotową rezolucję, żałując jedynie, że nie jest mocniejsza.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com