support en Polaco

Pronunciación
n. poparcie, podparcie, podstawka, wsparcie, oparcie, podpora, podkładka, podpórka, poplecznictwo, baza, ostoja, utrzymanie, podtrzymywanie, podtrzymywacz, obrońca, wspornik, żywiciel
v. podpierać, podtrzymywać, utrzymać, popierać, wspierać, cierpieć, dźwigać, sekundować, podeprzeć, podtrzymać, utrzymywać, poprzeć, wesprzeć, dźwignąć

Ejemplos

Cleopatra understood well the needs of her people. She had gifted Caesar with significant funds for his support.
Kleopatra dobrze rozumiała potrzeby swojego ludu. Obdarowała Cezara znacznymi sumami pieniędzy w zamian za jego pomoc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Students usually get financial support from their parents in order to be able to live this experience.
Studenci na ogół otrzymują wsparcie finansowe od swoich rodziców, aby móc przeżyć takie doświadczenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Your friends will always support you no matter what, because this is what good friends do.
Twoi przyjaciele zawsze będą cię wspierać, bez względu na wszystko, bo właśnie to robią dobrzy przyjaciele.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My father will support me financially.
Mój ojciec wesprze mnie finansowo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I support you whole-heartedly.
Całym sercem cię popieram.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“Yandex” search engine started supporting Tatar language too.
Wyszukiwarka Yandex zaczęła wspierać również język tatarski.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Not all Americans supported the war.
Nie wszyscy Amerykanie popierali wojnę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Most Americans supported the decision.
Większość amerykanów popierało tę decyzję.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can't tell you how much your support means to us.
Nie wyobrażasz sobie, ile dla nas znaczy twoja pomoc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I never thought I would have to support such a large family.
Nigdy nie sądziłem, że będę miał tak liczną rodzinę na utrzymaniu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com