tail en Polaco

Pronunciación
n. ogon, miotła, ogonek, poła, orszak, tył wozu
v. obciąć ogon, śledzić

Ejemplos

I could still see him running away from my armies with his tail between his legs, never to return again.
Wciąż widziałem go, jak ucieka przed moimi wojskami z podkulonym ogonem, aby już nigdy nie wrócić.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“ ‘Don’t you know that you shouldn’t pull the kitty’s tail? Don’t you know you can hurt the poor kitty, and she’ll scratch you if you don’t stop? Poor kitty, just don’t hurt her!’
„'Nie wiesz, że nie powinnaś ciągnąć kotka za ogon? Nie wiesz, że możesz zrobić biednemu kotkowi krzywdę, a ona cię podrapie, jeśli nie przestaniesz? Biedny kotek, tylko jej nie skrzywdź!'
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
“ ‘Something is holding that cat’s tail,’ said Mrs. Dennison. Something is holding his tail. It’s pulled straight out and he can’t get away. I just heard him yawl.’
„'Coś trzyma ogon tego kota,' powiedziała pani Dennison. 'Coś trzyma jego ogon. Jest wyciągnięty prosto i nie może odejść. Dopiero co słyszałam jego wycie.'
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This kind of cat doesn't have a tail.
Ten rodzaj kota nie ma ogona.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Rabbits have long ears and short tails.
Królik ma długie uszy i krótki ogon.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When the dog is happy it wags its tail.
Kiedy pies jest szczęśliwy, merda swoim ogonem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can't make heads or tails of what you say.
Nie rozumiem ani trochę o czym mówisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My dog has a long tail.
Mój pies ma długi ogon.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Now that is the issue at stake, but there is a sting in the tail.
Teraz przyszła kolej na tę kwestię, ale jest pewien szkopuł.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, their causes were similar: tailing ponds which collapsed.
Jednakże ich przyczyny były podobne: przerwanie zbiorników flotacyjnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

reverse: back, behind, rear, hinddictionary extension
© dictionarist.com