tedious en Polaco

Pronunciación
a. nudny, marudny

Ejemplos

It is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious.
Absurdem jest dzielenie ludzi na dobrych i złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I know I am getting as tedious as Cato the Elder, but he was eventually listened to, and I will repeat, as I have in every speech, that we should have a referendum on the Lisbon Treaty.
Wiem, że staję się uciążliwy jak Katon Starszy, ale jego w końcu wysłuchano. Powtórzę więc, jak w każdym wystąpieniu, iż powinno się przeprowadzić referendum w sprawie traktatu lizbońskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Admittedly, this is a slow and sometimes tedious process, but it is important that we expand our goals and look at real world scenarios in order to develop efficient strategies.
Faktycznie, jest to powolny i czasami męczący proces, ale ważne jest, aby rozszerzać nasze cele i śledzić prawdziwe scenariusze na świecie celem opracowania skutecznych strategii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

so lacking in interest as to cause mental weariness: slow, ho-hum, boring, wearisome, deadening, tiresome, uninteresting, dull, irksome
using or containing too many words: verbose, long-winded, windy, prolix, wordydictionary extension
© dictionarist.com