testy en Polaco

Pronunciación
a. rozdrażniony, drażliwy, gniewliwy, zirytowany, przewrażliwiony, zaperzony, wrażliwy

Ejemplos

Po zgłoszeniu się po stypendium i wykonaniu testów językowych (angielski, francuski...) musiałem czekać przez kilka miesięcy.
After applying for the scholarship and doing the language tests (English, French...) I had to wait for some months.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Musisz przebrnąć przez długą, ciężką procedurę zgłoszeniową z testami językowymi i dużą ilością papierkowej roboty.
You have to carry out a lengthy, ponderous application process, with language tests and lots of paperwork.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Jutro zrobimy test silnika.
We are going to make a test of the engine tomorrow.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Jutro będzie test z matmy.
There will be a math test tomorrow.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Czy oceniłeś testy?
Did you grade the tests?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mieliśmy test.
We had a test.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mój szef nie jest zadowolony z raportów z moich testów TPS.
My boss is not satisfied with my TPS reports.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Gdyby się intensywnie uczył, zdałby test.
If he studied hard, he could pass the test.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom uważał, że test był trudny.
Tom found the test difficult.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Zrobiłem duży błąd na teście.
I made a bad mistake on the test.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

easily irritated or annoyed: peckish, nettlesome, tetchy, petulant, cranky, techy, ill-natured, fractious, irritable, scratchy, pettish, peevish


dictionary extension
© dictionarist.com