tiresome en Polaco

Pronunciación
a. nudzący, nieznośny, przykry, uprzykrzony

Ejemplos

Moreover, I have to say that it is now tiresome to hear the persistently unfriendly tone towards the Council here, and that it is childish to listen to the various ultimatums and threats.
Ponadto muszę powiedzieć, że niezwykle męczący jest słyszany teraz nieustannie nieprzyjazny ton w stosunku do Rady i że wysłuchiwanie różnych ultimatum i gróźb to dziecinada.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The difficulties faced in reaching an agreement, by which I mean achieving legally valid measures, is something that is important to us all but it is becoming a tiresome issue.
Trudności związane z dojściem do porozumienia, przez co mam na myśli uzyskanie środków prawnie wiążących, są dla nas wszystkich bardzo istotne, ale zaczynają być problemem nużącym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

so lacking in interest as to cause mental weariness: tedious, slow, ho-hum, boring, wearisome, deadening, uninteresting, dull, irksomedictionary extension
© dictionarist.com