traditional en Polaco

Pronunciación
a. tradycyjny

Ejemplos

For example, a lot of them are covered from head to toe to protect themselves from the sun and preserve their traditional and natural white skin tone.
Na przykład wiele z nich jest zakrytych od stóp do głów, aby ochronić się przed słońcem i zachować swój tradycyjny i naturalnie biały odcień skóry.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Furthermore, in Spain, during the summer, in every village there are traditional and popular parties that I have heard of, but many of them were very strange to me and I didn’t understand them very well.
Ponadto, w Hiszpanii podczas lata, w każdej wiosce są tradycyjne i popularne imprezy, o których słyszałem, ale wiele z nich było dla mnie bardzo dziwnych i nie rozumiałem ich bardzo dobrze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The small traditional Caribbean food stall opened in 2010.
Małe stoisko z tradycyjnym jedzeniem karaibskim otwarto w 2010 roku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You’ll be able to choose from a number of traditional street food dishes from countries like Jamaica, Barbados and Trinidad.
Można wybierać spośród wielu tradycyjnych potraw jedzenia ulicznego z krajów takich jak Jamajka, Barbados czy Trynidad.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sumo wrestling is a traditional Japanese sport.
Sumo to tradycyjny japoński sport.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dirndl is a type of traditional dress that is worn in Southern Germany and Austria.
Dirndl to rodzaj tradycyjnej sukienki noszonej w południowych Niemczech i Austrii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I wonder whether we may not have reached a point where traditional social protection policies cease to be effective.
Zastanawiam się, czy nie osiągnęliśmy już punktu, w którym tradycyjne polityki zabezpieczenia społecznego przestają być skuteczne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Sumo is the traditional sport of Japan.
Sumo jest tradycyjnym japońskim sportem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The idea of revamping the 'local products' concept and more effective support for traditional food markets are solutions which I strongly support.
Koncepcja zmiany definicji pojęcia "produktów lokalnych” oraz bardziej efektywne wsparcie dla rynków tradycyjnych produktów spożywczych to rozwiązania, które zdecydowanie popieram.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Innovation encourages the creation of synergies between traditional areas of activity and more innovative ones.
Innowacyjność ułatwia powstawanie synergii pomiędzy tradycyjnymi i bardziej innowacyjnymi dziedzinami działalności.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

consisting of or derived from tradition: tralatitious, conventional, handed-down, traditionalistic
pertaining to time-honored orthodox doctrines: orthodoxdictionary extension
© dictionarist.com