unfounded en Polaco

Pronunciación
a. nieuzasadniony, bezpodstawny, bezzasadny, bezprzyczynowy, gołosłowny

Ejemplos

In that, they are making unfounded claims that the people have spoken against the Lisbon Treaty and that we do not want to listen to them.
Wygłaszają oni bezpodstawne twierdzenia, jakoby ludzie wypowiedzieli się przeciwko traktatowi, a my nie chcemy ich słuchać.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am confident that we will find a solution that strikes the right balance between improving consumer access to redress and avoiding unfounded claims.
Jestem pewna, że znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli uzyskać właściwą równowagę między polepszeniem dostępu konsumentów do powództw a unikaniem bezzasadnych roszczeń.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hope that my fears will prove to be unfounded.
Mam nadzieję, że moje obawy okażą się nieuzasadnione.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that all the fears expressed by those who are against term extension will prove unfounded.
Wierzę, iż wszystkie obawy wyrażane przez przeciwników wydłużenia okresu ochrony okażą się nieuzasadnione.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What we wanted to achieve with this new regulation was to enable the by-products of slaughter to be used in many ways and in that regard I can also say to Mrs Doyle that your concern is unfounded.
Poprzez przyjęcie nowych uregulowań chcieliśmy dopuścić wykorzystywanie produktów ubocznych uboju na wiele sposobów. W związku z tym mogę powiedzieć pani poseł Doyle, że jej obawy są nieuzasadnione.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I recently visited the camp myself and I assure you that the allegations included in the amendments tabled are absolutely unfounded.
Ostatnio sam odwiedziłem ten obóz i mogę państwa zapewnić, że zarzuty sformułowane w poprawkach są absolutnie bezzasadne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some say: 'Yes, but this Europe of asylum will be a beacon for unfounded asylum requests.'
Inni twierdzą: "Tak, lecz taka Europa azylu stanie się niczym latarnia morska, przyciągająca bezpodstawne wnioski o azyl”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We condemn the Iranian Revolutionary Court's unfounded decision on Roxana Saberi.
Potępiamy bezpodstawną decyzję Irańskiego Sądu Rewolucyjnego dotyczącą Roxany Saberi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I call on you to take measures within your powers to ensure the immediate release of Marijus Ivanilovas, as there is no proof of his guilt and the charge is unfounded.
Apeluję do pana o podjęcie działań dostępnych w ramach uprawnień w celu natychmiastowego oswobodzenia Marijusa Ivanilovasa, jako że nie ma dowodów jego winy, a stawiane mu zarzuty są bezpodstawne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The people working for the service have to be chosen on merit, but also according to geographic balance so as to counteract the unfounded fears that the Service could be hijacked by anyone.
Osoby pracujące dla służby muszą być wybierane w oparciu o kryteria merytoryczne, ale zachowana musi być także równowaga geograficzna, aby zapobiec powstaniu bezpodstawnych obaw, że służba jest przez kogoś zawłaszczana.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

without a basis in reason or fact: baseless, unwarranted, unsupported, groundless, idle, wild


dictionary extension
© dictionarist.com