unite en Polaco

Pronunciación
v. łączyć, połączyć, złączyć, jednoczyć, jednoczyć się, zjednoczyć, kojarzyć, scalać się, scałkować, zgrupować, zrzeszać, zsolidaryzować, sprząc, zespalać, połączyć się, zrastać się, złączać, zrzeszyć, sprzęgać, sprzęgnąć, zespolić, zrosnąć się

Ejemplos

I work for a big bank in the United Kingdom and I studied Economics at University.
Pracuję dla dużego banku w Wielkiej Brytanii i studiowałam ekonomię na uniwersytecie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In spite of all this, we will repeat our trip to the United States and we are looking forward to have vacation again to continue discovering this beautiful country on wheels.
Pomimo tego wszystkiego, powtórzymy naszą podróż do Stanów Zjednoczonych i nie możemy się doczekać kolejnych wakacji, aby móc dalej poznawać ten piękny kraj na kółkach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the United States, almost all cars are automatic!
W Stanach Zjednoczonych prawie wszystkie auta mają automatyczną skrzynię biegów!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
More than four or five lanes is usual for highways in the United States, meanwhile we just have a pair of lanes in Spain, or maybe three.
Ponad cztery lub pięć pasów to norma dla autostrad w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy w Hiszpanii mamy tylko dwie pary pasów lub może trzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Spain and the United States are very different regarding going shopping.
Hiszpania i Stany Zjednoczone są bardzo różne w odniesieniu do chodzenia na zakupy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Thanks to the internet, today it is really easy to prepare a trip to the west of the United States.
Dzięki internetowi dzisiaj jest naprawdę łatwo przygotować wyjazd na zachód Stanów Zjednoczonych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That’s why I decided to go to the West of the United States.
Dlatego postanowiłam pojechać na zachód Stanów Zjednoczonych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The best manner to move across the United States is driving!
Najlepszym sposobem poruszania się po Stanach Zjednoczonych był samochód!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These have been only a few of our “little adventures” in the United States, a country we finally loved to cross on wheels.
To tylko kilka naszych „małych przygód” w Stanach Zjednoczonych, kraju, który w końcu z wielką radością zwiedziłyśmy na kółkach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We discovered soon why so many people wanted a car, the United States are enormous!
Wkrótce dowiedziałyśmy się dlaczego tylu ludzi chciało samochód – Stany Zjednoczone są ogromne!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. amalgamate: blend, combine, consolidate, compound, coalesce, fuse, weld
2. combine: join, link, couple, connect, associate, ally, incorporate
3. marry: wed, join, coupledictionary extension
© dictionarist.com