unsound en Polaco

Pronunciación
a. niezdrowy, słaby, niepewny, wadliwy, nietrzeźwy, błędny

Ejemplos

It is the effect of unsound agricultural policy, which causes the bankruptcy of family smallholdings and increases the number of people who need food aid.
To efekt błędnej polityki rolnej, która powoduje bankructwa gospodarstw rodzinnych i powiększa grono osób potrzebujących pomocy żywnościowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Why table amendments that are vague and legally unsound?
Dlaczego zgłaszane są poprawki niejasne i wadliwe z prawnego punktu widzenia?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Anyone who submits unsound figures cannot point accusing fingers at anybody else.
Nikt, kto przedstawia błędne dane, nie może wskazywać palcem i oskarżać kogokolwiek innego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Privatisation might result in an unsound staffing policy, which will damage confidence in the post office.
Prywatyzacja może skutkować niewłaściwą polityką personalną, co zniszczy zaufanie do poczty.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In addition, by eliminating airlines that are financially unsound, passengers will be free from the risk created by the possibility of their carrier going bankrupt.
Ponadto brak możliwości kontynuacji działalności przez niepewne finansowo linie lotnicze wyeliminuje zagrożenie ryzyka finansowego dla pasażerów w przypadku upadłości przewoźnika lotniczego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is evidenced by speculation and unsound investments.
Świadczą o tym spekulacje, nie zaś wiarogodne inwestycje.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His first mistake was to force President Saakashvili to sign an unsound agreement with Russia.
Jego pierwszym błędem było zmuszenie prezydenta Saakaszwiliego do podpisania niedobrego porozumienia z Rosją.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Russians are failing to comply even with that unsound agreement.
Przecież nawet to niedobre porozumienie jest zupełnie przez Rosjan nieprzestrzegane.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is not only scientifically unsound, it is also ethically wrong.
To jest nie tylko naukowo nieuzasadnione, ale również nieetyczne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

of e.g. advice: undependable, unreliable
physically unsound or diseased: bad, unfit, unhealthy
containing or based on a fallacy: fallacious, invalid
suffering from severe mental illness: insane, mentally ill, unstable
not sound financially: injured, damaged, unhealthy, broken, unwholesome, speculative, high-risk, long, bad, unfit, wildcat, risky
not in good condition; damaged or decayed: rotted, decayed, corroded, rotten


© dictionarist.com