untimely en Polaco

Pronunciación
a. przedwczesny, wczesny, występujący nie w porę
adv. przedwcześnie

Ejemplos

in writing. - This debate seems to me to be untimely at a moment when the dialogue between Tunisia and the EU is resuming at both Commission and Parliament level.
na piśmie. - Moim zdaniem debata ta odbywa się w nieodpowiednim momencie - kiedy wznawiany jest dialog między Tunezją a UE zarówno na szczeblu Komisji, jak i na szczeblu Parlamentu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On behalf of my group, I too would like to express our condolences following the untimely death of the President of Nigeria.
Również i ja chciałbym złożyć w imieniu swojej grupy kondolencje z powodu przedwczesnej śmierci prezydenta Nigerii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We had already heard that proposal made to Chancellor Merkel, and the markets soared as a result of that premature and untimely announcement.
Słyszeliśmy już, jak składano tę propozycję pani kanclerz Merkel, a rynki poszybowały w górę w reakcji na ten przedwczesny i niefortunny komunikat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why this is a bad and untimely reform.
Właśnie dlatego jest to reforma zła i wprowadzana w nieodpowiednim momencie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

uncommonly early or before the expected time: early, premature
too soon; in a premature manner: prematurely
badly timed: inopportune, unseasonable, wrong, ill-timed


dictionary extension
© dictionarist.com