valiant en Polaco

Pronunciación
a. dzielny, mężny, odważny, chrobry, bohaterski, bitny

Ejemplos

He also referred to the valiant work of Mr Erik Soldheim, from Norway, whom I met 10 days ago in Oslo.
Odniósł się on także do odważnego działania pana Erika Soldheima z Norwegii, którego poznałem przed 10 dniami w Oslo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have studied Ms Lulling's amendments and feel that she has made a valiant effort to improve what was originally a heavy-handed report on self-employment.
Zapoznałem się z poprawkami pani poseł i uważam, że podjęła śmiałe starania, by poprawić to, co początkowo było topornym sprawozdaniem na temat pracy na własny rachunek.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am proud of the fact that in this same year, for the first time ever, a woman - Simone Veil - a valiant supporter of women's rights, assumed the Presidency of the European Parliament.
Jestem dumna z faktu, że w tym samym roku po raz pierwszy w historii kobieta - Simone Veil - gorąca orędowniczka praw kobiet, objęła przewodnictwo Parlamentu Europejskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We failed to distinguish fact from fiction in the minds of a sufficient number of our electorate, despite the valiant efforts of our Director of Elections, Gay Mitchell, and my colleagues.
Nie udało nam się odróżnić faktów od fikcji w umysłach wystarczającej liczby naszych wyborców, mimo odważnych działań naszego kierownika ds. wyborów, Gaya Mitchella, i moich kolegów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

having or showing valor: valorous, brave, courageous


© dictionarist.com