vocation en Polaco

Pronunciación
n. powołanie, zawód, fach

Ejemplos

Never choose a vocation just because it looks easy.
Nigdy nie wybieraj zawodu tylko dlatego, że wygląda na prosty.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Never choose a vocation just because it looks profitable.
Nigdy nie wybieraj zawodu tylko dlatego, że wygląda na opłacalny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Never choose a vocation just because the hours are short.
Nigdy nie wybieraj zawodu tylko dlatego, że godziny pracy są krótkie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Never choose a vocation just because it promises social standing.
Nigdy nie wybieraj zawodu tylko dlatego, że obiecuje ci pozycję społeczną.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Balkans' natural vocation is to join the European Union.
Naturalnym powołaniem Bałkanów jest wstąpienie do Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In my view, Iceland has always had a European vocation and Icelandic membership will represent a win-win situation for both sides.
Moim zdaniem Islandia zawsze miała europejską orientację i jej członkostwo w UE będzie oznaczało wygraną dla obu stron.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will finish by saying it in Greek, which is the language that best expresses our universal vocation: Το ευρώ είναι το κοινό μας μέλλον.
Swoje wystąpienie zakończę tym hasłem w języku greckim, który najlepiej wyraża nasze wspólne powołanie: Το ευρώ είναι το κοινό μας μέλλον.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that the second option is preferable; it is a broad vision in which the more unique dimensions deriving from specific vocations and traditions also have their place and their dignity.
Uważam, że to drugie rozwiązanie jest bardziej pożądane; jest to szeroka wizja, w której swoje miejsce i rangę ma także bardziej unikalny wymiar wywodzący się z określonych zajęć i tradycji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I hope that the project will continue in a sustainable form and that my country, in line with its universalist vocation, will collaborate in it with renewed commitment.
Mam nadzieję, że projekt ten będzie trwać w stabilnej postaci i że mój kraj, zgodnie ze swoim uniwersalistycznym powołaniem, będzie współpracował w jego realizacji z nowym zaangażowaniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As one of our founding fathers said, a country's European vocation is determined not by the European Union but by the European spirit of its people.
Jak powiedział jeden z naszych ojców założycieli: o europejskim powołaniu kraju nie decyduje Unia Europejska, lecz duch jego narodu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the particular occupation for which you are trained: specialization, business, career, line of work, specialty, specialisation, walk of life, calling, walk, job, speciality, lifework, professional life, specialism, line, business life, occupation
a body of people doing the same kind of work: occupational group, body, profession, press corpsdictionary extension
© dictionarist.com