walk en Polaco

Pronunciación
n. chód, stępa, krok spacerowy, przechadzanie się, przechadzka, spacer, aleja, ścieżka, deptak, marsz, dziedzina, rewir, wybieg
v. iść, pieszo: iść pieszo, przejść, piechota: chodzić piechotą, spacerować, tresowanie: brać do tresowania

Ejemplos

After our first walk through such a big museum and the streets in downtown Madrid, we were really hungry.
Po naszym pierwszym spacerze po tak dużym muzeum i ulicach w centrum Madrytu, byłyśmy naprawdę głodne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Amy is walking dogs for three different people at the moment.
Obecnie Amy wyprowadza psy dla trzech różnych osób.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Every day you can see her walking with them.
Każdego dnia można zobaczyć, jak z nimi spaceruje.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I once got lost and a man walked with me for around two kilometres until reaching the closest bus stop, located in the opposite direction to where he was going!
Raz zgubiłem się i pewien mężczyzna szedł ze mną przez około dwa kilometry, aż doszliśmy do najbliższego przystanku autobusowego, który znajdował się w przeciwnym kierunku do tego, w którym on sam zmierzał!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I remember walking in the market one day and overhearing a conversation between two merchants.
Pamiętam, jak pewnego dnia chodziłem po targu i przypadkiem usłyszałem rozmowę pomiędzy dwoma kupcami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I walked out of the room later with a smile, beaming on my face from ear to ear.
Później wyszłam z pokoju z uśmiechem, który rozświetlał moją twarz od ucha do ucha.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
John was walking home from school when a group of older boys school jumped out from behind a fence.
John szedł do domu ze szkoły, gdy grupa starszych chłopców ze szkoły wyskoczyła zza ogrodzenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Just after lunch we decided to go for a walk through the village.
Zaraz po obiedzie zdecydowaliśmy się przejść przez wioskę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many dog owners are working all day, so this means they do not have the time to walk and feed their animals during the day.
Wielu posiadaczy psów pracuje cały dzień, więc oznacza to, że nie mają czasu, aby wyprowadzać i karmić swoje zwierzęta w ciągu dnia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One day, a teacher, who was walking by heard some girls laughing at Kate and verbally abusing her.
Pewnego dnia nauczyciel, który przechodził obok, usłyszał, jak kilka dziewcząt śmieje się z Kate i słownie znęca się nad nią.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com