well-known en Polaco

Pronunciación
a. słynny

Ejemplos

It’s a well-known shopping area all over the world.
To miejsce zakupów dobrze znane na całym świecie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
She is also the cover girl for a number of well-known teenage magazines.
Jest również dziewczyną z okładki wielu znanych magazynów dla nastolatków.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Her song is well known to the young people.
Jej piosenka jest dobrze znana młodym ludziom.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom is a well-known painter.
Tom jest znanym malarzem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A very well known wine is produced in that region.
W tym regionie jest produkowane bardzo znane wino.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They are both well-known columnists, but they work at rival newspapers.
Oni obaj są znanymi publicystami, ale pracują dla konkurencyjnych gazet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is well known that the city has a high crime rate.
Wszyscy wiedzą, że wskaźnik przestępczości w mieście jest bardzo wysoki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For example, as you well know, I have long been an advocate of Ukraine's EU membership, and I remain convinced that absorbing Ukraine is definitely in the EU's strategic interest.
Na przykład, jak dobrze państwo wiecie, od dawna jestem orędownikiem przystąpienia Ukrainy do UE i niezmiennie uważam, że przyjęcie tego kraju leży zdecydowanie w interesie strategicznym Unii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There was a motion for a resolution for today on China, on the case of Mr Gao Zhisheng, a well-known lawyer who is under arrest.
Przedstawiono projekt rezolucji w sprawie Chin, dotyczącej sytuacji znanego prawnika Gao Zhishenga, znajdującego się w areszcie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Besides these warnings we should try to inform consumers of the potential risks to health even from products made by well-known firms.
Poza tego rodzaju ostrzeżeniami powinniśmy starać się informować konsumentów o możliwym ryzyku dla zdrowia nawet w przypadku produktów dobrze znanych firm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

widely or fully known: known
frequently experienced; known closely or intimately: familiar, long-familiar


© dictionarist.com