wordy en Polaco

Pronunciación
a. wielomówny, wielosłowny, wygadany, rozwlekły, słowny

Ejemplos

However, I would like to see the wordy commitment reflected more concretely in the actual policies of the European Union and its Member States towards third countries.
Chciałabym jednak przekonać się, jak słowne zaangażowanie przełoży się na rzeczywistą politykę Unii Europejskiej i jej państw członkowskich w stosunku do krajów trzecich.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

using or containing too many words: tedious, verbose, long-winded, windy, prolix


dictionary extension
© dictionarist.com