abyss en Rumano

Pronunciación
n. abis, prăpastie, genune, adâncime, infern, gol, haos primar, noian

Ejemplos

The European motor industry is not staring into an abyss.
Industria europeană de autovehicule nu se duce de râpă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The consequence of this attitude - we must not deceive ourselves - is one more step towards the abyss.
Consecinţa acestei atitudini - nu trebuie să ne amăgim - este încă un pas spre abis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have no doubt, President Barroso, that you are the right man to give shape to our hopes and bring us out of the abyss.
Nu am nicio îndoială, dle preşedinte Barroso, că sunteţi omul potrivit care să materializeze speranţele noastre şi să ne scoată din abis.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What happened really could take us almost to the edge of the abyss, the precipice, and so the unanimous call that came from Parliament is the only one that can guide us at this difficult time.
Ceea ce s-a întâmplat ar putea să ne ducă cu adevărat pe marginea prăpastiei, şi astfel, numai apelul unanim venit din partea Parlamentului ne poate ghida în această perioadă dificilă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(ES) Mr President, we had to be on the brink of the economic abyss in order for the Heads of State or Government to understand that the way forward is not more nationalism but more Europe.
(ES)Dle Preşedinte, a trebuit să ajungem pe marginea prăpastiei economice pentru ca şefii de stat şi de guvern să înţeleagă că drumul de urmat nu este un naţionalism mai accentuat, ci o Europă mai puternică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We all talk about growth, and that is the only way that many of the peripheral economies can climb out of the abyss that they are already in.
Vorbim cu toții despre creștere, și aceasta reprezintă singura cale prin care multe dintre economiile periferice pot ieși din abisul în care se află.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One ought, in fact, to call it an abyss, an abyss into which the rights of asylum seekers and the credibility of our protection system in Europe are sinking.
Este, de fapt, vorba despre un abis, un abis în care se cufundă drepturile solicitanților de azil și credibilitatea sistemului de protecție din Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A country hit by the financial crisis finds it more difficult to recover and could well drag other Member States into the abyss.
O țară afectată de criza financiară consideră că este mai dificil să se relanseze și ar putea foarte bine să tragă și alte state membre după ea în prăpastie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a bottomless gulf or pit; any unfathomable (or apparently unfathomable) cavity or chasm or void extending below (often used figuratively): chasm, abysmdictionary extension
© dictionarist.com