adjoin en Rumano

Pronunciación
v. învecina, alătura, adăuga

Ejemplos

The region I come from adjoins the Republic of Moldova and Ukraine.
Regiunea din care provin se învecinează cu Republica Moldova şi cu Ucraina.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The financial crisis in the European Union has also affected the countries adjoining us, and it is our duty to help them.
Criza financiară din Uniunea Europeană a atins şi ţările vecine nouă şi este de datoria noastră să-i ajutăm.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have four seas adjoining the EU or situated within the EU: the North Sea, the Baltic Sea, the Mediterranean and the Black Sea.
Avem patru mări care se învecinează cu UE sau care sunt situate în interiorul UE: Marea Nordului, Marea Baltică, Marea Mediterană şi Marea Neagră.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is not a single river in the whole world with so many adjoining countries along its banks.
Nu există niciun alt fluviu în lume cu atât de multe țări de-a lungul malurilor sale.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Unfortunately, this results in tensions between adjoining states and regions on the subject of environmental policy.
Din păcate, aceasta conduce la tensiuni între statele și regiunile alăturate privind subiectul politicii de mediu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

border: skirt, abut, define, bound, edge, confine, fringedictionary extension
© dictionarist.com