alive en Rumano

Pronunciación
a. viu, viaţă: în viaţă, activ, energic, iute, sprinten, receptiv, tensiune: sub tensiune, încărcat {electr.}

Ejemplos

Elephants are the largest land animals alive today.
Elefanţii sunt cele mai mari animale terestre în viaţa astăzi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To my surprise, she was alive.
Spre mirarea mea, era vie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Everybody knows for a fact that he is still alive.
Toată lumea ştie că încă este în viaţă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If it weren't for her help, I would not be alive now.
Daca nu m-ar fi ajutat ea, nu aş mai trăi acum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If it weren't for her help, I would not be alive now.
Daca nu m-ar fi ajutat ea, /nu aş mai fi viu acum.../nu aş mai trăi acum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm alive in Tokyo.
Sunt în viaţă în Tokyo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom doesn't know whether Mary is dead or alive.
Tom nu știe dacă Maria este vie sau moartă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For some reason I feel more alive at night.
Dintr-un oarecare motiv mă simt mai activ noaptea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For some reason I feel more alive at night.
Din mai multe motive mă simt mai activ noaptea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For some reason I feel more alive at night.
Din mai multe motive mă simt mai activă noaptea.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

possessing life: living, life, liveborn, vital, live, animation, vitality, animate, aliveness, viable
(often followed by `with') full of life and spirit: lively
having life or vigor or spirit: reanimated, full of life, revived, spirited, vital, enlivened, animated, lively
in operation: active, existent, existing
mentally perceptive and responsive: aware, awake, cognizant, cognisant, alert
(followed by `to' or `of') aware of: sensitive
capable of erupting: active, live


© dictionarist.com