ally en Rumano

Pronunciación
v. alia, alia: se alia, uni: se uni
n. aliat

Ejemplos

Allied forces were attacking from the west.
Forţele aliate atacau dinspre vest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Israel has mighty allies outside of Europe too.
Israelul are aliaţi puternici şi în afara Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To make matters worse, it found an ally in the form of Germany, with whom it is building a gas pipeline under the Baltic.
Pentru a înrăutăţi lucrurile, şi-a găsit un aliat în Germania, împreună cu care construieşte un gazoduct pe sub Marea Baltică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If Europe really values the continued existence of the Jewish state of Israel, a confrontation between Hamas and its ally Hezbollah in Iran is on the cards.
Dacă Europa apreciază, într-adevăr, existenţa în continuare a statului evreu Israel, atunci trebuie avută în vedere confruntarea cu Hamas şi aliatul său din Iran, Hezbollah.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Prime Minister, Slovakia is in an extraordinary situation and it sees you as an ally in the matter of a strategic decision on Jaslovské Bohunice.
Domnule prim-ministru, Slovacia se află într-o situaţie neobişnuită şi vă consideră un aliat în problema luării unei decizii strategice privind centrala Jaslovské Bohunice.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Romania is a faithful ally of the US within NATO and is involved in the battle against terrorism, primarily in Afghanistan.
România este un aliat loial al SUA în cadrul NATO şi în lupta împotriva terorismului, în primul rând în Afganistan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
When the American executive President has listened to what we have had to say, surely it is up to us to encourage Member States to take on the burden of our American allies.
Dacă preşedintele american în exerciţiu a ascultat ce aveam de spus, este, cu siguranţă, de datoria noastră să încurajăm statele membre să preia povara aliaţilor noştri americani.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a lot in this report that I can ally myself with, but the insistence that every EU Member State should recognise an independent Kosovo is not an area that I can support.
Acest raport conţine multe aspecte pe care le susţin, dar insistenţa ca fiecare stat membru să recunoască independenţa Kosovo nu reprezintă un lucru pe care să îl pot susţine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is how tasks are allocated amongst the allies.
Astfel se împart sarcinile între aliaţi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Whether it be in terms of foreign policy or common security, the European road is a dead end that can only lead to an alignment with the US and its allies.
Fie că este vorba despre politică externă sau de securitate comună, calea europeană este un drum fără ieşire care nu va conduce decât la o aliniere cu SUA şi aliaţii săi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com