amount en Rumano

Pronunciación
n. cantitate, măsură, valoare, importanţă, contingent, seamă, semnificaţie, sens, sumă, cifră, câtime
v. cifra: se cifra, ridica: se ridica

Ejemplos

Large planes brought about large amounts of sound pollution.
Avioanele mari au adus o cantitate mare de poluare sonoră.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A carbon footprint is the amount of carbon dioxide pollution that we produce as a result of our activities. Some people try to reduce their carbon footprint because they are concerned about climate change.
Amprenta de carbon este cantitatea de poluare cu dioxid de carbon pe care noi o producem ca urmare a activitățiilor noastre. Unii oameni încearcă să-și reducă amprenta lor de carbon pentru că sunt îngrijorați de schimbarea climatică.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
People worry a lot more about the eternity after their deaths than the eternity that happened before they were born. But it’s the same amount of infinity, rolling out in all directions from where we stand.
Oamenii își fac mai multe griji în legătură cu eternitatea de după moartea lor decât cu eternitatea dinaintea existenței lor. Dar este aceeași eternitate, care se propagă în toate direcțiile, indiferent unde ne-am afla.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
First, the key objective of the presidency in the recent dispute has been an immediate resumption of gas supplies in the contracted amounts.
În primul rând, obiectivul cheie al președinției, în cadrul recentei dispute l-a constituit reluarea imediată a alimentării cu gaz, la capacitățile contractate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Required amounts for developing countries are estimated to go up to EUR 120-150 billion annually in 2020.
S-a estimat că sumele necesare ţărilor în curs de dezvoltare se ridică la 120-150 miliarde EUR anual în 2020.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(SL) A large amount of live animal transport passes through Slovenia, mainly originating in Eastern Europe and destined for Italy.
(SL) Un volum mare al transporturilor de animale vii trece prin Slovenia, provenind în principal din Europa de Est şi având ca destinaţie Italia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A comprehensive analysis is therefore problematic since a large amount of the necessary information with regard to the resources allocated for the undertaking of inspections is missing.
Prin urmare, o analiză cuprinzătoare este problematică întrucât lipseşte o cantitate mare de informaţii necesare privind resursele alocate pentru efectuarea inspecţiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Due to trade needs, animals are transported over specified distances which are often too long, and which require a significant amount of time to cover.
Datorită necesităţilor de a face comerţ, animalele sunt transportate pe distanţe specifice care deseori sunt prea lungi şi care necesită un anumit timp pentru a fi parcurse.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Licensed operators have invested large amounts of money to upgrade their transporters and to meet the training and competence requirements of this regulation.
Operatori autorizaţi au investit sume mari de bani pentru îmbunătăţirea mijloacelor lor de transport şi pentru a îndeplini cerinţele de pregătire şi competenţă prevăzute de acest regulament.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It provides a stimulus large enough to have an impact in every Member State: around 1.5% of European Union GDP represents a significant amount of money, if well spent.
Acesta furnizează un stimul destul de larg pentru a avea impact în fiecare stat membru: aproape 1,5% din PIB-ul Uniunii Europene reprezintă o sumă de bani importantă, dacă este cheltuită bine.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. quantity: aggregate, measure, mass, bulk, number
2. sum: measure, quantity, total, number, whole, product
3. price: figure, expenditure, output, outlay
4. significance: effect, result, value, importdictionary extension
© dictionarist.com