arrange en Rumano

Pronunciación
v. aranja, rândui, orândui, aplana, amenaja, chiti, ordona, potrivi, organiza, instala, reglementa, fixa {tehn.}, dichisi, adapta, ajusta, descâlci, combina, dispune, drege, îmbina, întinde, întocmi, meşteri, meşteşugi, netezi, aşeza, chibzui, lua măsuri, stabili, tâlcui, rostui, înţelege: se înţelege

Ejemplos

The maid arranged the knives and forks on the table.
Servitoarea a aranjat cuţitele şi furculiţele pe masă.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the afternoon I must arrange for the trip.
După-amiază trebuie să fac pregătirile pentru excursie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Previous Presidencies have arranged for a representative to take the place of their Minister for Foreign Affairs, and so we particularly appreciate your presence here today, Mr Schwarzenberg.
Preşedinţiile anterioare au convenit ca miniştrii afacerilor externe să poată fi reprezentaţi în cadrul reuniunilor, astfel că apreciem, în mod deosebit, prezenţa dumneavoastră azi aici, d-le Schwarzenberg.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Perhaps I might look again at this issue and try to incorporate it into the current discussions, and then come back to you to see how we might arrange it.
Voi încerca să analizez din nou problema şi să încerc să o integrez în discuţiile curente, apoi să apelez la dvs. pentru a vedea cum putem soluţiona situaţia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Centre for Temporary Stay has had at least 1 800 people shut up in there without the government arranging for any of them to be transferred.
În centrul de şedere temporară au existat cel puţin 1800 de persoane închise acolo fără ca guvernul să dispună transferul niciuneia dintre ele.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Further upgrading can be arranged without the need for such an agency, while some of the measures envisaged fall within the competence of other organisations such as Frontex.
Se pot lua măsuri de ameliorare şi fără înfiinţarea unei astfel de agenţii, iar unele măsuri avute în vedere sunt de competenţa altor organizaţii, precum Frontex.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nevertheless, allowing the UN and other organisations to arrange safe passage from the conflict zone for these civilians is essential to avoid further bloodbaths.
Cu toate acestea, este esenţial să se acorde permisiunea Naţiunilor Unite şi altor organizaţii de a asigura plecarea în siguranţă din zona de conflict a civililor, pentru evitarea băilor de sânge.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, the importance of this problem should be recognised, and specific help and coordination should be arranged at the European level.
Totuşi, importanţa acestei probleme ar trebui recunoscută şi ar trebui să se obţină un ajutor şi o coordonare specifice la nivel european.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Under the sponsorship of the Presidency a series of events arranged by disability organisations have taken place.
Sub sponsorizarea preşedinţiei a avut loc o serie de evenimente organizate de organizaţiile persoanelor cu handicap.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Likewise, it has been possible to arrange investment portfolios in such a way that income that is the equivalent of income on interest remains outside the definition, as a result of 'repackaging'.
În acelaşi fel, a fost posibil să se aranjeze portofolii de investiţii astfel încât venitul care este echivalentul venitului din dobândă să rămână în afara ecuaţiei, ca urmare a unei "împachetări”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com