authoritative en Rumano

Pronunciación
a. autoritar, poruncitor, autorizat, oficial, voluntar, puternic

Ejemplos

Madam President, we hope that we will be surprised by effective, authoritative action: in that case, at the end of the six months, we will have the intellectual honesty to give credit for it.
Doamnă Preşedintă, sper că vom fi surprinşi de o acţiune eficientă şi autoritară: în acest caz, la finalul celor şase luni, vom avea probitatea intelectuală de a-i acorda încredere.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In future, therefore, the major decisions will be in the hands of independent committees, who will make rigorous, authoritative, immediate and capable use of decision-making tools.
De aceea, pe viitor, deciziile majore vor fi în mâinile comisiilor independente care vor folosi cu autoritate, în mod riguros, imediat şi capabil, mijloacele de luare a deciziilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Europe has urgent need of an authoritative leader, which this Commission embodies completely.
Europa are nevoie urgentă de un lider autoritar, pe care această Comisie îl întruchipează pe deplin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Commissioner, is it Europeanist rhetoric if we ask the European Commission to be independent and authoritative and not to have regard for governments that cook the books?
Dle comisar, este aceasta o retorică europenistă, dacă cerem Comisiei Europene să fie independentă şi autoritară şi să nu ţină seama de guvernele care îşi falsifică evidenţele contabile?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I therefore call on the Commission to adopt an authoritative position so as to safeguard European quality production.
Prin urmare, solicit Comisiei să adopte o poziție autoritară pentru a proteja producția europeană de calitate.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is true that the effective application of the law depends primarily on how well the Commission performs, with the Ombudsman's authoritative support.
Este foarte adevărat că aplicarea efectivă a legii depinde în primul rând de performanțele de care este capabilă Comisia cu sprijinul competent al Ombudsmanului.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I really do hope that my suggestions will be endorsed by my fellow Members and will receive the full, authoritative support of Commissioner Barnier, for whom I wish to reiterate my high regard.
Eu chiar sper ca sugestiile mele să fie adoptate de către colegii mei deputați și că vor primi sprijinul deplin și autorizat al comisarului Barnier, față care doresc să-mi reiterez cele mai distinse considerații.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

having authority or ascendancy or influence: influential, important
sanctioned by established authority: authorised, official, authorized
of recognized authority or excellence: standard, definitive, classical, classicdictionary extension
© dictionarist.com