belong en Rumano

Pronunciación
v. aparţine, fi din, locui în

Ejemplos

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Viitorul le aparține acelora care cred în frumusețea visurilor lor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Europeans will be proud that they live in Europe and yet belong to their own nation.
Europenii vor fi mândri să trăiască în Europa şi să aparţină propriei naţiuni în acelaşi timp.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So, the Eurogroup cannot adopt formal decisions even when they relate only to euro-area members belonging to the Ecofin Council.
Astfel, Eurogrupul nu poate adopta decizii formale, chiar dacă acestea se referă doar la membrii zonei euro ce fac parte din Consiliul Ecofin.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Stefan George, the great German writer, says that the future belongs to those who are capable of change.
Stefan George, marele scriitor german, spune că viitorul aparţine acelora care sunt capabili de schimbare.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This exercise is all the more interesting when applied to the network of FRALEX experts recruited in summer 2008 and mainly belonging to the Dutch network 'Human European Consultancy'.
Acest exerciţiu este şi mai interesant atunci când se aplică reţelei de experţi FRALEX recrutaţi în vara anului 2008 şi aparţinând în special reţelei olandeze ,,Consultanţă Umană Europeană".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Maritime workers belong to a category which carries out its activities in extremely difficult, often even dangerous conditions.
Lucrătorii în domeniul maritim fac parte din acea categorie care îşi desfăşoară activitatea în condiţii extrem de dificile, de multe ori chiar periculoase.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Helping the Western Balkans on the path towards the EU therefore belongs to the priorities of the Czech presidency in the domain of external relations.
Sprijinirea Balcanilor de Vest pe calea spre UE face parte, prin urmare, dintre priorităţile preşedinţiei cehe în domeniul relaţiilor externe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are also convinced that fundamental rights and freedoms belong to everybody.
Suntem convinşi, de asemenea, că drepturile şi libertăţile fundamentale sunt apanajul tuturor oamenilor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These concepts extend beyond current European standards of international law with regard to the rights of persons belonging to national minorities and lead us into an area of controversy.
Aceste concepte depăşesc standardele europene actuale din dreptul internaţional cu privire la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi ne conduc într-o zonă a controverselor.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Europe is not only the European Community; Europe also encompasses our neighbours, who belong not only geographically but also historically to Europe.
Europa nu se limitează doar la Comunitatea Europeană; Europa îi include şi pe vecinii noştri, care îi aparţin nu numai din punct de vedere geografic, dar şi istoric.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. pertain: appertain, concern, relate, vest
2. set: go, fit in, conform
3. be akin to: reside, inhere, occupy



© dictionarist.com